\/(.*?)\\/gortenziya\/:/kirov/catalog/bukety/205869/